Covid19-Oppdateringer

Gjenåpning av møtene på Troens Liv

Det er med stor glede vi igjen kan ønske velkommen til møter på Troens Liv Bibelsenter. Formannskapet i Skien kommune har vedtatt å følge de nasjonale reglene vedrørende arrangementer.

Fra i morgen, fredag 4.juni er det tillatt med maks 200 personer på arrangementer innendørs hvor alle sitter på faste, tilviste plasser. Samme antallet gjelder på arrangementer utendørs.

Det betyr at vi går tilbake til månedsoversikten og de planlagte møtene for juni. Førstkommende søndag klokken 11, preker undertegnende. Det vil også være søndagsskole under møtet.

Hvilken pangstart på sommeren, at vi igjen kan feire gudstjeneste og dele felleskap.

Så vil jeg til slutt minne på de generelle smittevernreglene som vi fortsatt må overholde.

Velkommen!

Pastor Runar

Smittevernreglene:

  1. Syke personer med symptomer på Covid-19 får dessverre ikke mulighet til å delta på våre møter i denne tiden. Er noen syke, eller ikke kjenner seg i form, så send/ring beskjed til noen du kjenner slik at menigheten kan gå i forbønn. Og bli hjemme til du kjenner deg frisk.

  2. Vi vil ha gode rutiner for hygiene, håndvask og renhold. Flater og håndtak vil bli gått over med desinfiserende midler før og etter gudstjenesten. Håndsprit vil være tilgjengelig. Det vil dessverre ikke bli anledning til håndhilsning.

  3. Minst mulig felles bruk og berøring av inventar og utstyr. Bare et av toalettene vil være åpne. Vi anbefaler at toalett besøk unngås. Bruk gjennomgangen i kafeterian, opphold deg ikke i dette området.

  4. Det vil være 1 meters avstand mellom møtedeltakere. Det vil derfor ikke bli foretatt betjening av bønn med håndspåleggelse. 1 meter regelen gjelder ikke for personer fra samme husstand.

  5. Ved ankomst vil det bli foretatt en registrering av alle møtedeltakere med navn og telefonnummer.

  6. Vi anbefaler at du gir  kollekten og gaven din med Vipps. Men bankterminalen vil også være i bruk. Kontanter bør unngås, men kan gis i kollektbøssen.

Du er velsignet i Jesu navn!