Før & Etter Korset DEL 2
Runar fortsetter talen Før & Etter Korset, og deler om hvordan Jesus kom ikke for å oppheve loven, men for å fullføre/fullende loven. Runar deler også om hvordan det å…
Før og etter korset
Runar deler om vårt forhold til Gud før og etter Korset, og hva den nye pakten betyr (sett ut i fra både det nye og gamle testamentet).