Gi det videre!
“Det eneste jeg kan være med å gi, det er det Herren har gitt meg” deler Willy Dahlskås.