Velkommen til oss! Kontakt oss Oppdag bibelen i TLB Velkommen til oss! Kontakt oss Oppdag bibelen i TLB Velkommen til oss! Kontakt oss Oppdag bibelen i TLB

VELKOMMEN TIL VÅR NYE HJEMMESIDE

Velkommen til Troens Liv bibelsenter

Så flott du har klikket deg inn på vår nye hjemmeside! Før du fortsetter: Det gjenstår fortsatt litt før siden er helt ferdig. Du kan nå høre våre nyeste podcaster, men snart vil du få tilgang til hele vårt tale-arkiv som går flere år tilbake. Det er også en del bilder som som snart vil bli oppdatert.
Er det noe du ikke finner eller lurer på kan du sende oss en mail.

Vi snakkes!

TROENS LIV-BLOGGEN

Nyheter

Profetisk Møtehelg. 29 – 31 OKT.

Da kan vi endelig ønske Annie Schaug velkommen til oss igjen. Nå er det ikke lenge til det braker løs med flere spennende møter, der det profetiske…

Young Praise er i gang!

Da er mette Moe og Young Praise i gang igjen. Young Praise, som er et lovsangsteam for barn, kommer til å møttes hver annen onsdag. På teamet kan barna…

Dagstur Til Norsjøtunet

Da nærmer menighetens «Kick off» seg, og påmeldingen er nå åpen!
Lørdag 4 september 2021. KL 10.00 – KL 22.00.

VISJON

Lovsang/Tilbedelse

Vi tror at vi er satt inn i et samfunn med Jesus Kristus for å tilbe og opphøye Ham med våre liv. Derfor bruker vi mye tid i våre samlinger til å lovsynge og tilbe Ham. Dette er en nøkkel til å oppleve Guds nærvær og herlighet.

Fellesskap

Vi ønsker en menighet basert på kjærlighet, nærhet og åpenhet. Gjennom husgruppefellesskap og andre former for møter, samlinger og aktiviteter vil vi være et miljø der Jesus Kristus opphøyes og æres.

Bønn

Bønn og forbønner er en forutsetning for et levende menighetsliv. Vi legger derfor stor vekt på at hele menigheten blir ført inn i et fungerende bønneliv. Vi samles derfor regelmessig til bønn og legger stor vekt på forbønnstjenesten i våre samlinger.

Undervisning

Gjennom forkynnelsen og undervisningen av Guds Ord, ønsker vi å utruste de troende så de kan utføre sin tjeneste for Herren. (Ef. 4.11-12). Ved forkynnelsen av Jesus Kristus tror vi at på en stadfestelse av Guds Ord med tegn og under (Mark. 16.20).

Evangelisering

Jesus har sendt oss ut for å vinne verden for Ham. Vi ønsker å være en menighet som er med på å oppfylle denne befalingen fra Jesus. Evangelisering er ikke bare for enkelte, men HELE menigheten evangeliserer gjennom å være et vitne for Ham.

Bli kjent med laget

Henning Breivik
Medpastor og Evangelist
Jan Helge Deila
Medpastor og ungdomspastor
Jarl Valebjørg
Medpastor og administrasjons- og økonomiansvarlig
Runar Wold
Pastor
Hør våre

Podcaster

Bli med på laget!

ØNSKER DU Å HJELPE?

Ta kontakt