Kontakt oss OPPDAG BIBELEN NY MED Kontakt oss BLI KJENT JESUS

Nyheter

Søndagsmøte

Hjertelig velkommen til møte 1 oktober v/Jan Helge Deila, kl 11:00. Vi gleder oss til å se deg!

Bønn og faste

Bønn og faste hjemme hos Gro Malen i Bølehøgda 8, fra kl 08-12 tirsdag til fredag denne uka (uke 39).

Deborah møte

Damer i alle aldre er velkommen til Deborah møte lørdag 30. september kl 12.00.

Vi har ledige plasser i Troens Liv Barnehage fra høsten 2023. Både på liten avdeling(0-3 år) og stor avdeling(3-5 år)

Kontakt Troens Liv Barnehage

VISJON

Lovsang/Tilbedelse

Vi tror at vi er satt inn i et samfunn med Jesus Kristus for å tilbe og opphøye Ham med våre liv. Derfor bruker vi mye tid i våre samlinger til å lovsynge og tilbe Ham. Dette er en nøkkel til å oppleve Guds nærvær og herlighet.

Fellesskap

Vi ønsker en menighet basert på kjærlighet, nærhet og åpenhet. Gjennom husgruppefellesskap og andre former for møter, samlinger og aktiviteter vil vi være et miljø der Jesus Kristus opphøyes og æres.

Bønn

Bønn og forbønner er en forutsetning for et levende menighetsliv. Vi legger derfor stor vekt på at hele menigheten blir ført inn i et fungerende bønneliv. Vi samles derfor regelmessig til bønn og legger stor vekt på forbønnstjenesten i våre samlinger.

Undervisning

Gjennom forkynnelsen og undervisningen av Guds Ord, ønsker vi å utruste de troende så de kan utføre sin tjeneste for Herren. (Ef. 4.11-12). Ved forkynnelsen av Jesus Kristus tror vi at på en stadfestelse av Guds Ord med tegn og under (Mark. 16.20).

Evangelisering

Jesus har sendt oss ut for å vinne verden for Ham. Vi ønsker å være en menighet som er med på å oppfylle denne befalingen fra Jesus. Evangelisering er ikke bare for enkelte, men HELE menigheten evangeliserer gjennom å være et vitne for Ham.

Bli kjent med laget

Runar Wold
Pastor
Liv Larsen
Bønneleder
Jarl Valebjørg
Medpastor og administrasjons- og økonomiansvarlig
Jan Helge Deila
Medpastor og ungdomspastor
Henning Breivik
Medpastor og Evangelist
Anita Tørre Valebjørg
Kontormedarbeider og miljøarbeider TLB Ung

ØNSKER DU Å HJELPE?

Ta kontakt