Les våre nyhetsartikler

Bønn

Vi samles til bønn hver mandag, fra kl. 10:00. Etter bønnemøtet har vi felleslunsj ca. kl. 12:30.