Menighetstur til Solstua på Lifjell 2-4 september

Vi har leid Solstua for en herlig helg med sosialt og åndelig fellesskap for hele menighetsfamilien.
Mer info om dette finner du på arrangementet på facebooksiden til Troens Liv.
Link til arrangementet på facebook:
Program og mer info kommer i august.