Lovsang

Respons på Guds kjærlighet og godhet

Troens Liv er kjent for lovsangen. Menigheten har siden dens etablering i 1990 vært preget av tilbedelse, lovprisning og bønn. På søndagsmøtene brukes ofte mye tid på lovsang, og de møtebesøkende får mulighet til å komme inn i Guds nærhet sammen med andre troende. Til å være en norsk menighet er forsamlingen svært aktivt deltagende. Variasjonen er stor, både når det gjelder repertoar og utøvere.

For menigheten er lovsangen en viktig måte å gi respons på Guds kjærlighet og godhet på, og vi har stor frihet i møtene til å uttrykke lovsangen med engasjement og iver.