Misjon

Vi ønsker å bringe ut evangeliet om Jesus Kristus.
Troens liv har i alle år hatt et utstrakt stort misjonsarbeid, og det har blitt en del av pulsen i menigheten. Noe av visjonen vår er å «Være et fornyelses og vekkelsessenter for Norge, Europa og land i andre verdensdeler». Her spiller misjon en viktig rolle.

«Noe vi har opplevd, er jo det at i dette her sånn, så har vi nådd mye lengre ut enn det som vi i utgangspunktet trodde vi skulle gjøre» – Jarl Valebjørg.

Vårt misjonsarbeid er tre-delt. Det går ut på evangelisering både her hjemme og i utlandet, Hjelpearbeid, og å støtte en rekke andre misjonstjenester. Vi tror at evangelisering og hjelpearbeid går hånd i hånd. Dette har satt preg på hvordan vi driver misjonsarbeid.

Kenya
Vi er for øyeblikket ganske aktive i Kenya. Her er det et veldig stort arbeid som har vokst fram.

I 2013 dro vi for første gang på misjonstur til Kenya. Vi ble i utgangspunktet invitert av Elijah Matelong og menigheten Wells Of Life Church i Eldoret. Dette er en menighet vi samarbeider med i dag, og som vi støtter økonomisk. På denne første turen ble vi også invitert til Nandi County. Vi var i Kaptumo, i Chepkong’ony, hvor vi opplevde å se at mellom 500 – 1000 mennesker ble frelst.

«Det var en sånn åpenhet for evangeliet at det var helt voldsomt» – Jarl Valebjørg.

Gjennom samarbeid med våre partnere i Kenya har vi hatt flere lignende opplevelser, der vi har sett at mange mennesker blir frelst.

På en av mange turer til Kenya, fikk vi også kontakt med Moses Ilunga. En herlig pastor som vi fikk gleden av å være med å innvie som Biskop for menigheten, Elshadai Harvest Ministries International. Vi har i dag et samarbeid med Moses Ilunga, og støtter han i det arbeidet han gjør i Nairobi, Kitale, Kisumu og Mombasa.

Noe av det største vi er med på i Kenya er arbeidet med gatebarn i Eldoret. Dette arbeidet ble startet av Morten Gregersen i 2015, I samarbeid med Wells Of Life Church. Vi begynte i førsteomgang med matutdeling til gatebarna en gang i uken. Dette arbeidet har nå blitt enda større og fortsetter å vokse. I dag samarbeider vi også med en organisasjon som heter Behuram Hope, som har et fullt program for barna 7 dager i uken. Se gjerne (linken) for å lese mer om arbeidet med gatebarna.

Filippinene
Vårt misjonsarbeid på Filippinene er i samarbeid med Harvest Asia. Harvest Asia er en misjonsorganisasjon som ble startet av Cato Andersen i Norge. Visjonen til Harvest Asia er å spre evangeliet om Jesus ut i hele Asia, gjennom det filippinske folket. Pastor Runar Wold er med i gruppen som leder det arbeidet fra Norge.

«Vårt mål er å samarbeide med det Filippinske folket og andre land i denne regionen, gjennom seminarer, hvor vi bringer fram evangeliet om Guds frigjørende nåde og kraft. For at innflytelsen skal bli størst mulig samler vi pastorer, og ulike menighetsledere, også jobber vi gjennom det» – pastor Runar Wold.

Organisasjonen har et veldig spennende arbeid, der vi bistår lokale menigheter, oppretter cellegrupper, har fengselsarbeid, og har utadrettet virksomhet gjennom lokale menigheter. Vi driver jevnlig med hjelpearbeid blant stammefolk i bysentre og i fengsler. Vi har også en bibelskole som heter Ephesus Bible School i byen Davao, som ligger sør på Mindanao. Menighets forplantning er det som står sentralt i Harvest Asia sin virksomhet. Derfor satser vi også veldig på bibelskoler. Vårt mål er at Filipperne selv skal være med å forløse vekkelse i Asia.

Vår base ligger i Davao. I dag jobber vi gjennom kontakt personene våre, Jeremiah og Gina. De arbeider som pastorer i Davao. Se (linken) for mer info om Harvest Asia.
I tillegg, støtter vi Henny Grønås og det arbeidet hun gjør på Filippinene. Blant annet er Søndagskolen på Troens Liv fadder for et barn som får støtte gjennom det arbeidet som Henny Grønås driver.

Romania
Vi har tidligere hatt mange misjonsreiser til Romania. Vi er ikke aktive i Romania for øyeblikket, men vi støtter Rune og Irene Sæter, og det arbeidet de står i gjennom Ungdom I Oppdrag. De gjør et stort og viktig arbeid, og det er en glede å få være med og heie på dem. (Bruke bilde fra team turen til Romania. Og bilde av turen med konfirmantene).

Skien
Her hjemme har vi fokus på å være et åndelig hjem for familier og enkeltpersoner, og å utruste mennesker til tjeneste for Herren. Utover det gir vi støtte til en rekke andre hjelpe, misjons og evangeliseringstjenester. Blant annet Grenland Kontakt Senter, som hjelper rusavhengige og hjemløse.

Noe vi er med på lokalt som hele menigheten kan engasjere seg i, er Gatekirken. I regi av Sion Gatesenter, er vi ut i Skien sentrum hver annen lørdag og evangeliserer. Her kan man melde seg på, og være med å velsigne våre medmennesker.

Vi støtter også:
Love and Hope: En ideell organisasjon som kjemper mot barnesexhandel.

Evangeliet For Alle: En Stiftelse som ble grunnlagt i Kristiansand i 1994 av Pernille og Jørn Strand. Et evangelistpar som brenner for å utbre Guds rike og nå ut til ufrelste mennesker med evangeliet. Dette gjør de ved blant annet å arrangere gatemøter med Himmelekspressen, teltmøte kampanjer, og igjennom faste ukentlige TV sendinger på Visjon Norge.