Bønn

Skien Lyngbakkvegen 122,Skien,Norge

Møte for alle

Skien Lyngbakkvegen 122,Skien,Norge

Bønnemøte

Skien Lyngbakkvegen 122,Skien,Norge

Vi samles til bønn hver mandag, fra kl. 10:00. Etter bønnemøtet har vi lunsj med matpakke ca. kl. 12:30.

Ledersamling

Skien Lyngbakkvegen 122,Skien,Norge

Bønn

Skien Lyngbakkvegen 122,Skien,Norge

Bønnemøte

Skien Lyngbakkvegen 122,Skien,Norge

Vi samles til bønn hver mandag, fra kl. 10:00. Etter bønnemøtet har vi lunsj med matpakke ca. kl. 12:30.