Cellegrupper

Det å kunne se, høre og ivareta hverandre er en viktig del av fellesskapet på Troens Liv. En av måtene vi ønsker å få dette til, er gjennom smågrupper eller også kalt cellegrupper. Det er ofte mye som skjer på de større samlingene som for eksempel på søndagsmøter, og det er kanskje ikke lett for alle å bli bedre kjent med andre personer i menigheten. Men når vi møtes i smågrupper, kan vi bli bedre kjent med hverandre og dele livet sammen. Her er det også lettere å fordype seg i Guds Ord sammen med andre, og få verktøy som kan være med å hjelpe hver enkelt å vokse åndelig og ellers. Cellegrupper handler først og fremst om fellesskap fordi det er viktig at vi tar godt vare på hverandre. At vi elsker hverandre slik som Jesus elsker oss.

Ta gjerne kontakt med oss hvis du ønsker å bli med på en cellegruppe/smågruppe.