Les om de flotte personene som utgjør

Vårt team!

Anita Tørre
Ungdomsleder
Runar Wold
Pastor
Jan Helge Deila
Medpastor og ungdomspastor
Henning Breivik
Medpastor og Evangelist
Anne Marie Huseby
Daglig leder barnehage
Jarl Valebjørg
Medpastor og administrasjons- og økonomiansvarlig