Før & Etter Korset DEL 2
Runar fortsetter talen Før & Etter Korset, og deler om hvordan Jesus kom ikke for å oppheve loven, men for å fullføre/fullende loven. Runar deler også om hvordan det å…
Gi det videre!
“Det eneste jeg kan være med å gi, det er det Herren har gitt meg” deler Willy Dahlskås.
Før og etter korset
Runar deler om vårt forhold til Gud før og etter Korset, og hva den nye pakten betyr (sett ut i fra både det nye og gamle testamentet).
Blodet
Henny taler om den mektige kraften i Jesu blod. Hun tar oss med på en reise, og maler et bilde av hvor betydningsfull blodet er for deg som ønsker å…
Guds godhet
Quessia taler om hvordan Guds godhet er grunnen til at vi kan leve et liv i håp og med håp.